İşletme Yönetimi İş Kolu Vizyonumuz

İzlenebilir, ölçülebilir ve sonuç odaklı İşletme Gelişim Programları devreye alarak; Sürdürülebilir İşletmeler yaratmak vizyonuyla hareket etmekteyiz.

İşletme sahipleri bizimle hangi aşamada ne için iletişime geçer?

  • Bir işletme kurmadan önce henüz fikir aşamasındaki Girişimci; iş planını oluşturmak ve doğru bir planla yola başlamak için,
  • Son 3 yıl içerisinde bir işletme kurmuş ama sonuçlarından memnun olmayan bir İşletme Sahibi; iş modelini valide etmek ve işletmesini daha verimli yönetebilmek için, 
  • Kurduğu işletme plansız bir şekilde büyüdüğü için kontrol etmekte zorlanan İşletme Sahibi işletmesini ölçülebilir ve ölçeklenebilir hale getirmek için,
  • İşletmesinin sonuçlarından memnun olup, daha fazla noktada hizmet verebilmek isteyen İşletme Sahibi; süreci profesyonel bir ekiple yöneterek hızlı çoğullamak için,
  • İşletmesini bir alt kuşağa devretmek isteyen Aile İşletmesi Sahibi; kuşaklar arası iletişimi ön planda tutarak objektif bir şekilde işletmesini yönetecek sistemin kurulması için.

Sürdürülebilir İşletme

Mevcut kaynakları ile maksimum büyümeyi yakalayan ve bunun tekrarlanabilir olması için sistem kuran işletmedir.

Büyüme Formülü

İşletmenin karlılığının artması için geliştirilmesi gereken alanların etkileşimidir.

Program Yöneticisi kimdir?

İşletmenin büyüme formülünü belirleyen ve yol haritasını çizerek süreci yöneten profesyoneldir.

Proje Yöneticisi kimdir?

İşletme Gelişim Programı’nı haftalık olarak uygulayıp, süreci yürüten profesyoneldir.