Onlarca sistemin ahenk içinde çalışabilmesi sadece disiplinli bir çalışma ile sağlanabilir

Sahip olduğu yetkinlikten bağımsız bir şekilde; son kullanıcının isteğine göre özelleştirilen sistemler İş Verimliliği'ni arttırmakta ve uzun vadede şirket karına olumlu etki etmektedir.

Entegrasyon Danışmanlığı Kapsamı

Veri modeli belirlenmiş ve iş kuralları kayıt altına alınmış bir entegrasyon; kişilerden bağımsız bir şekilde sürecin devamlılığı için önemlidir. 50bin saatin üzerindeki İş Analizi tecrübemizle entegrasyon projelerinizde görev alıyoruz. Entegrasyon Danışmanlığı Hizmeti kapsamı şu şekildedir;

  • Genel Sektör, Pazar Analizi'nin yapılması,
  • Çözümün validasyonu, SWOT Analizi,
  • Ürün özelleştirmelerinin yapılması ve kayıt altına alınması,
  • Son Kullanıcı eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
  • 1.Seviye Destek personelinin eğitilmesi 

Entegrasyon Danışmanlığı Hizmeti Çıktıları

  • İş Analizi Dokümanı
  • Sistem Analizi Dokümanı
  • Kullanıcı Yardım Dokümanı
  • Yönetim Sunumu