5 Eylül 2016 tarihinde kurulan Digid; İşletme Yönetimi ve Bilişim Yönetimi olarak iki farklı iş kolunda hizmet vermektedir.

İşletme Yönetimi İş Kolu; KOBİ'lerin yaşam evrelerine göre spesifik İşletme Gelişim Programları geliştirmekte ve süreçte Bilişim Sistemleri İş Kolu'ndan hizmet almaktadır. 

Bilişim Sistemleri İş Kolu; özellikle Bankacılık, Finans ve Dijital Dönüşüm odaklı projelerde SDLC sürecini dış hizmet sağlayıcı olarak uygulamaktadır.  

İşletme Yönetimi İş Kolu Vizyonumuz

İzlenebilir, ölçülebilir ve sonuç odaklı İşletme Gelişim Programları devreye alarak; Sürdürülebilir İşletmeler yaratmak vizyonuyla hareket etmekteyiz.

İşletme sahipleri bizimle hangi aşamada ne için iletişime geçer?

 • Bir işletme kurmadan önce henüz fikir aşamasındaki Girişimci; iş planını oluşturmak ve doğru bir planla yola başlamak için,
 • Son 3 yıl içerisinde bir işletme kurmuş ama sonuçlarından memnun olmayan bir İşletme Sahibi; iş modelini valide etmek ve işletmesini daha verimli yönetebilmek için, 
 • Kurduğu işletme plansız bir şekilde büyüdüğü için kontrol etmekte zorlanan İşletme Sahibi işletmesini ölçülebilir ve ölçeklenebilir hale getirmek için,
 • İşletmesinin sonuçlarından memnun olup, daha fazla noktada hizmet verebilmek isteyen İşletme Sahibi; süreci profesyonel bir ekiple yöneterek hızlı çoğullamak için,
 • İşletmesini bir alt kuşağa devretmek isteyen Aile İşletmesi Sahibi; kuşaklar arası iletişimi ön planda tutarak objektif bir şekilde işletmesini yönetecek sistemin kurulması için.

Sürdürülebilir İşletme

Mevcut kaynakları ile maksimum büyümeyi yakalayan ve bunun tekrarlanabilir olması için sistem kuran işletmedir.

Büyüme Formülü

İşletmenin karlılığının artması için geliştirilmesi gereken alanların etkileşimidir.

Program Yöneticisi kimdir?

İşletmenin büyüme formülünü belirleyen ve yol haritasını çizerek süreci yöneten profesyoneldir.

Proje Yöneticisi kimdir?

İşletme Gelişim Programı’nı haftalık olarak uygulayıp, süreci yürüten profesyoneldir.

Bilişim Yönetimi İş Kolu Vizyonumuz

Türkiye'de lokal ofisi olmayan global firmaların Lokal Entegrasyon noktası olarak dünya standartlarında hizmeti, lokal iletişimle sunabilmekteyiz.

Kurumsal Firmalar bizimle hangi aşamada ne için iletişime geçer?

 • Bankacılık ve Finans alanında ürünleri bulunan Kurumlar; ürünlerin Türkiye ve komşu ülkelerde devreye alınma sürecinin yönetilmesi için,
 • Türkiye pazarında yeni bir ürün / hizmet sunmak isteyen Kurumlar; Pazar araştırması ve validasyon için,
 • BDDK'ya bağlı faaliyet gösterecek Kurumlar; sistem tasarımı ve geliştirme hizmeti almak için,
 • BDDK'ya bağlı faaliyet gösteren Kurumlar; Proje Yönetim, Analiz, Yazılım Geliştirme, Test ve Kalite alanlarında hizmet almak için,
 • BDDK'ya bağlı faaliyet gösteren Kurumlar; Visa / Mastercard / Amex / Union / Troy gibi şemaların sertifikasyon süreçlerinde Dış Hizmet almak için.

Destek Hizmetleri Dış Hizmetleri 

 • Kritik projelerinizdeki süreli ihtiyaçları giderebilmek adına freelance Proje Yönetimi ve İş Analizi desteği;

 • Kaynak yetersizliğinden dolayı başlanamayan projelerinize, birlikte karar vereceğimiz standartlara uyarak analiz, geliştirme, test ve geçiş desteği;

 • Kullanıcı Kabul Testi esnasında önem sırasına göre olası test senaryolarını oluşturma ve koşma;

 • Entegrasyon sonrası FLM ve SLM desteği sağlama;

 • Sistemde yaşanan teknik sorunların ana nedeninin tespiti ve çözüm önerilerinin paylaşılması;