Kurumsal Çözümler

Bilgi Sistemleri

Ana misyonu, gereksinimin tespiti ve çözümün modellenmesi konusunda nokta atışı yaparak paydaşların maksimum verime en kısa sürede ulaşmasını sağlamak olan PS&ADC; globalde kabul görmüş temel metotları Ödeme Sistemleri ve Alternatif Dağıtım Kanalları alanında edinilen know-how ile bir araya getirerek aşağıdaki alanlarda hizmet sağlamaktadır:

  • Kritik projelerinizdeki süreli ihtiyaçları giderebilmek adına freelance Proje Yönetimi ve İş Analizi desteği
  • Kaynak yetersizliğinden dolayı başlanamayan projelerinize, birlikte karar vereceğimiz standartlara uyarak analiz, geliştirme, test ve geçiş desteği sağlama
  • Sistemde yaşanan teknik sorunların ana nedeninin tespiti ve çözüm önerilerinin paylaşılması
  • Profesyonel ekibimizle inovatif ve alt yapısal projeler ile ilgili İş birimleri ve IT ekiplerine yönelik teknik danışmanlık sağlama, kurumunuza en uygun çözüm yaklaşımını belirlemek üzere Kurumsal Analiz gerçekleştirme
  • İş Analizi ekiplerine yönelik, IIBA tarafından belirlenen metodolojilere uygun temel eğitimler düzenleme
  • İş birimlerine yönelik SDLC eğitimi düzenleyerek sinerjik etkileşim yaratma
  • Kullanıcı Kabul Testi esnasında önem sırasına göre olası senaryoları oluşturma