İşletmelere Özel

İşletme Gelişim Alanları Analizi

İşletmelerde söz sahibi kişilerle yapılan işletmenin dününün, bugünün ve yarınının tartışıldığı seanstır.